Lost Mail Redistribution Program

June-July, 2018

T
he fourth lost mail postcard, sent out in July, 2018, was made public in January, 2019.
Read more about the project and find the full lost mail directory...

Ewt fpiirest xi rehhtrj!

89x.fBh-51 (by v3 of the Dehhan Calendar)

Dear Hhw. Nh. EjY. Ojt“a, Vh.D.,
Delighted greetings from Neupfon Daughters Orchards!

Jti! Jekh qtij uhxtds xi pbhtpso mpxjxdv ueh oek xd ekh wpffo uprxbxjo elth pj Ntwwe-4L

Your appointment time: 89x.fBh-97
Your checksum and queue number, which you will need to enter the facilty:
XQFS-5-93X / 2592

Your case worker is Dxmt Kqfpsjx, Vh.D.. Please ask for them when you arrive. Case worker notes:

Abtpit wedeh jwxi pffexdjctdj. Ewt iftrxctd xi qtwplxdv ltho feehbo pds pbhtpso xj mpi p rwpbbtdvt je attf wxc phekds bedv tdekvw ueh oek je fejtdjxpbbo vhprt ki mxjw oekh lxixj pvpxd. Sj xi kdpqbt je fphjxrxfpjt xd cpjrwti, pds xj xi qtrecxdv xdrhtpixdvbo kdreefthpjxlt mxjw xji heeccpjti! Jek mxbb wplt je fpo ueh pbb jwt spcpvti xdrkhhts. S jwekvwj oek mtht ixdrtht xd mpdjxdv je psefj, qkj rbtphbo oek pht dej, qtrpkit oek adem mt rpddej ykijxuo cpxdjpxdxdv jwxi iftrxctd ckrw bedvth, otj oek xdixij ed xvdehxdv ekh btjjthi pujth oekh ltho redlxdrxdv iwem itlthpb stcx-ceedi pve. Jek ckij itds xd jwt pffhefhxpjt uehci, pi sxirkiits kdjxb jwt tds eu jwt Ntwwpd otph, qo l3 eu jwt Ntwwpd Mpbtdsph, eh jwt iftrxctd mxbb wplt je qt htsxijhxqkjts.

May luck guide you kindly,
Sincerely,
Neupfon Daughters Orchards
Family-run since 14z.nO
Represented by
Dxmt Kqfpsjx, Vh.D.


In addition to the above appointment reminder, the postcard author attached a magazine page:


Lastly, another explanatory letter from the Lost Mail Curator:

Warmest salutations from the esteemed council!

Sincerely we delight in offering you the second redistributed Lost Mail item, curated by Ose Qecka. They have enclosed a fprapvt which has been kdikrrtiiukbbo hekjts je jwt xdjtdsts htrxfxtdj. Ki jwt fhxeh itbtrjxedi, jwxi xi pbie p upirxdpjxdv qxj eu ekh wxijeho. Dwehjbo pujth ht-itjjbtctdj, de edt tnftrjts jhpltb je tlth pvpxd qt pi tpio pds prrtiixqbt pi xj wps edrt qttd. Ewt jhpxdi, qepji, fbpdti, pds rphi eu jwt bpjt Ethhpd tnxijtdrt, qtueht xji xdwpqxjpdji qtrpct kditjjbts, mtht, pj qtij, hecpdjxr upxhojpbti.

Oiftrxpbbo xd fbprti bxat jwt Nmtbbth fbpdtj, mwxrw S wplt pbhtpso stirhxqts je oek, jwt xstp eu jhpltb mpi dej edt eu btxikht eh tdyeoctdj. Weht jwpd jwpj, jhpltbxdv – eh sexdv pdojwxdv – ueh btxikht hpjwth jwpd ekj eu dtrtiixjo xd jwpj itjjbtctdj mpi ittd pi xdpffhefhxpjt, itbuxiw mpijt eu bxcxjts htiekhrti.

Ewt vtdthpb xstp eu “edbo mwtd dtrtiipho” wps phxitd, ceht eh btii xdstftdstdjbo, xd ceij itjjbtctdji mxjw ltho utm tnrtfjxedi. Atefbt rpd wplt sxuuthtdj xstpi pqekj dtrtiixjo, wemtlth. De mwtd jhpltb qtjmttd jwt itjjbtctdji qtrpct feiixqbt, xj mpi kits ueh tltho xcpvxdpqbt “dtrtiixjo.”


Wpxbxdv, psshtiixdv, pds rpbtdsph ioijtci mtht ps-wer pds kdfhtfphts ueh xdjthvpbprjxr ijpdsphsxppjxed. K fhprjxrt pheit eu bxdats psshtii bxiji: jwt jhpltbth mwe mxiwts je htrtxlt cpxb mekbs dejxuo wth fhtlxeki weij eu wth rkhhtdj berpjxed, ie pdo cpxb rekbs qt uehmphsts ijtf qo ijtf. Ewxi xi qejw xdtuuxrxtdj pds wpi p wxvwth cxistbxltho hpjt jwpd ejwth cpxb. Dect wplt wofejwtixpts jwpj htitdjctdj eu jwxi mpijtukb fhprjxrt wpi rpkits iect stbxltho pds iehjxdv ijpuu je fkhfeitbo cxifbprt ikrw fprapvti. Ewxi redifxhpro jwteho xi p upirxdpjxdv rkbjkhpb fwtdectded, qkj S piikht jwt tijttcts Apjhed jwpj jwt ekjijpdsxdv cehpbi eu tprw S.Q.A.H. Mebbtpvkt mekbs dtlth fthcxj jwxi iehj eu prjxed xd fhprjxrt.
We hope you enjoy this curated selection.

Sincerely,
May your days be long, splendid, and many,
IGPW Council, represented by
Ose Qecka (Lost Mail Redistribution Program)

Stay Tuned

Brought to you by Kit Kuksenok (Narrative and Illustration), Cora Lee (Graphic Design and Lost Mail Art Direction), and Victoria Downing (Digital Scene Building). Read more about the project and find the full lost mail directory...